CZ EN  
ÚvodPodlahyPokládka

Pokládka

Pokládku veškerých druhů dřevěných podlah (od parket po velkoformátové masivní, dvouvrstvé nebo třívrstvé podlahové krytiny) zajišťuje zkušený tým profesionálů. U dřevěné podlahy Atawa jsou standardně všechny povrchové úpravy včetně napuštění olejem nebo lakem součástí výrobního procesu. Instalace podlahových prken v místě pokládky je tedy velmi snadná, rychlá, bez prachu a nečistot.

Návod k pokládce dubové podlahy Atawa

Skladování produktu před pokládkou

Předejít deformaci nebo jinému poškození produktu lze vhodným skladováním (skladujte v prostorách s vlhkostí vzduchu mezi 40 až 65% a teplotou mezi 15 až 28 °C) a zamezením vystavení produktu přímému slunečnímu záření a kontaktu s vodou. Jednotlivé podlahové dílce musejí zůstat nerozbalené v původním balení anebo dobře seskládané do hráně/balíku, který je stažen páskou na obou krajích a uprostřed, aby nedošlo k deformaci podlahových palubek vlivem pnutí a sesychání dřeva. Otevírejte balení krátce před pokládkou.

Využití podlahy

Masivní dřevěná podlaha Atawa je určena pouze do interiérových prostorů, kde je průměrná vlhkost vzduchu mezi 40 až 65% a teplota mezi 15 až 28 °C.

Podlahové vytápění – na podlahové vytápění se pro nižší tepelný odpor doporučuje tloušťka podlahového profilu do 16 mm a šířka do 140 mm. Odpor tepelné propustnosti u podlahy z listnatého dřeva při tloušťce 16 mm činí 0,13 m2K/W2, při tloušťce 19 mm dosahuje hodnoty 0,16 m2K/W2. Místnost se může vytápět, když odpor tepelné propustnosti není vyšší než 0,17 m2K/W2. Topné těleso může sálat o max. teplotě 26 °C, aby nedocházelo k nadměrnému sesychání dřevěných vlysů.

Vhodný způsob pokládky

Podlahové palubky jsou vyráběny s perem a drážkou a při pokládce se zasouvají do sebe. Vždy zvažtevhodnost způsobu pokládky – doporučené je celoplošné lepení. Jiné způsoby pokládky mohou časem vést k deformaci či poškození podlahových dílců.

Podloží
Mezi vhodné podklady patří betonové podloží (vlhkost do 1,8 %), dále lze dřevěnou podlahu lepit na dřevotřískové nebo překližkové desky sedící v peru a drážce nebo na potěrové malty a stěrky (anhydritové potěry o max. vlhkosti do 0,5 %). V případě, že je před montáží vlhkost vyšší, je třeba počkat, až podklad dostatečně vyschne. Podklad musí být vždy rovný, připravený, čistý, suchý, bez prasklin, pevný a soudržný, dále musí být zbaven nátěru a jiných nesoudržných částí. Nesmí se drolit. Zbytky starých lepidel, penetrací nebo stěrek, tak jako labilní povrchy je třeba obrousit a následně řádně vysát. Podklad smí vykazovat v každém směru na délku dvou metrů max. 3 mm rozdílu úrovně.

Lepení
Celoplošné lepení je nejvhodnější způsob pokládky velkoformátových masivních podlahových dílců. Pro instalaci podlahových palubek je třeba počítat se stavební výškou 22 mm (při tloušťce 20 mm). Doporučuje se elastické jednosložkové lepidlo na dřevěné parkety (Bona Adhesives R 850 nebo lepidlo Sika Bond T52 FC), které je ve vytvrzeném stavu odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových dílců, a tím šetří podloží. Penetrování není vždy nezbytně nutné. Nanášení lepidla je jednostranné a rovnoměrné na připravený podklad ozubenou špachtlí při teplotě interiéru a podkladu +15 až +25 °C, vlhkost vzduchu 40 až 65 %. Dostane-li se lepidlo na povrch podlahy skrze spáru nebo jiným způsobem, je nezbytné ho okamžitě odstranit, aby nedošlo k poškození povrchu podlahy.

Zatížení povrchu je cca po 24 až 48 hod. - záleží na vlhkosti materiálu, konečná lepící síla je asi po 5 dnech. Při práci s používanými materiály se vždy řiďte návodem a doporučením od výrobce.

Další zásady při pokládce
Při dosažení dokonalé přilnavosti dřevěných podlahových dílců k podlaze dochází k omezení změny objemu podlahových palubek. Dále je nutné dodržet dilatační spáry - vzdálenost podlahových dílců od zdi nebo jiné podlahy (napojení na dlažbu) je min. 10 mm. Pro tento účel se vkládají vymezovací klínky do mezery mezi parketou a zdí bezprostředně po položení.

Pokládáním podlahy pověřte vždy oborníky!

Všeobecné pokyny ke zpracování a použití jsou pouze informativní, odpovídají naším současným zkušenostem a nezbavují kupujícího odpovědnosti přezkoušet vhodnost a možnost použití výrobku na zamýšlený účel. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, případně si vyhledejte odborného technického poradce. Jelikož je Technický list průběžně aktualizován, prověřte vždy platnost verze. Aktuální verze je ke stažení na našich webových stránkách: www.atawa.cz. Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Technický list A11_doc ze dne: 26. 1. 2012

Technický list 2011 - ke stažení

pokladka_prisroubovanim_4.jpg
Pokládka přišroubováním
pokladka_lepenim_5.jpg
Pokládka přilepením