CZ EN  
ÚvodTerasyMontáž dřevěné terasy

Montáž dřevěné terasy

Montáž, vhodné použití, údržba a vlastnosti terasových dílců z exotických dřevin (Bangkirai, Cumaru, Ipe, Massaranduba, Merbau a Teak)

Cílem tohoto poučení je informovat Vás o montáži a vhodném použití, údržbě a vlastnostech exotických dřevin, neboť se jedná o přírodní materiál, který se vyznačuje specifickými vlastnostmi.

 

Použití a montáž

Terasové profily z exotických dřevin jsou určeny pro výstavbu teras a podlahových ploch v exteriéru. Podkladové hranoly slouží k výrobě nosného roštu na terasy.

Uskladnění před montáží - po převezení terasových profilů a podkladových hranolů z exotických dřevin na místo realizace montáže se doporučuje, pokud nejsou profily vzápětí zpracovány, seskládat je do balíku a svázat na třech místech, pevně stáhnout a uskladnit mimo dosah přímého slunečního záření, aby nedošlo k jejich pokroucení.

Příprava podloží – standardně se pro přípravu podloží používá zhutněný štěrk nebo kačírek o hloubce 20 až 25 cm, rovněž lze zhotovit betonové podloží o hloubce 15 až 20 cm.

Příprava roštu- pro sestavení nosného roštu se doporučuje použít podkladové hranoly ze stejného nebo obdobného materiálu, z jakého je terasa. Tuzemské dřeviny nejsou vhodné pro jejich měkkost a nižší životnost. Některých případech byly vruty silou pnutí exotických dřevin vytaženy z měkkého dřevěného roštu a došlo k deformaci profilů. Rozteč mezi jednotlivými podkladovými hranoly by neměla být větší než 60 cm. Nosná konstrukce a na ni připevněné terasové profily se musí provést tak, aby bylo zajištěno odvětrávání a volné proudění vzduchu i pod terasou.

Pokládka terasových profilů- terasové profily je třeba předvrtat, aby se zabránilo vzniku trhlin a prasklin. Za pomoci vymezovacích kolíků se standardně dělají dilatační mezery mezi jednotlivými prkny 6 – 10 mm.

Vruty- je třeba se chovat velmi obezřetně při výběru vrutů. Vhodné jsou pouze nerezové vruty (doporučená délka je 2 až 2,5 krát delší než tloušťka terasového profilu), které mají dlouholetou životnost a vysokou pevnost, díky které zabrání deformaci terasových profilů. Při volbě nevhodných vrutů dochází k pokřívení prken, které je způsobeno pnutím dřeva, jež nastává při změně objemové vlhkosti dřeviny (sesychání nebo bobtnání) vlivem změny povětrnostních podmínek. Terasové prkno je přichyceno k podkladovému roštu dvěma vruty na každém místě, kde se terasový profil a podkladový hranol kříží. Pro zamezení popraskání terasového prkna a podkladového hranolu je třeba předvrtat každý vrut. Při použití vrutu 5.0 x 60 mm se otvor předvrtává vrtákem o velikosti 3.8 mm.

 

Nátěr olejem a údržba

Očištění a obroušení povrchu před nátěrem

Před nátěrem dřevěné terasy důkladně zbavte terasová prkna všech nečistot. V případě, že mají terasová prkna hrubý povrch nebo se na nich vyskytují neomyvatelné nečistoty, doporučuje se přebrousit povrch smirkovým papírem, aby se dosáhlo se dokonale hladkého a čistého povrchu.

Nátěr dřevěné terasy

Pro nátěr dřevěné terasy doporučujeme vyzkoušený a osvědčený terasový olej Woodprotector. Při prvním ošetření dřeva se olej běžně aplikuje ve dvou vrstvách. Následně musí být plochy terasy natřeny pravidelně jednou za 1 až 2 roky, aby si dřevo uchovalo svoji přírodní barvu. Vydatnost olejů při aplikaci štětcem je cca 5 – 8 m2/l v závislosti na druhu dřeviny. Více informací o způsobu povrchové úpravy naleznete v Technických listech jednotlivých olejů.

Šedá patina

Exotické dřeviny určené na terasy v našich klimatických podmínkách nevyžadují žádnou povrchovou úpravu, aniž by to mělo výrazný vliv na jejich životnost. V případě, že nebude aplikována žádná vhodná povrchová úprava, bude dřevina postupně šednout, až nakonec získá odstín šedé patiny. Jedná se o naprosto přirozený a nezávadný jev. Pro zachování přírodní barvy ošetřete terasové profily prostředky určenými na exotické dřeviny, například osvědčené oleje: Woodprotector nebo Teakový olej Ciranova.

 

Přirozené vlastnosti exotických dřevin

Jelikož je dřevo ryze přírodní materiál, vyznačuje se svými specifickými vlastnostmi, které nelze považovat za vadu, ale za přirozené charakteristické rysy dřeviny:

 

Vyplavování tříslovin - při kontaktu s vodou dochází k vyplavování tříslovin, tato charakteristika je typická pro dřevinu Merbau. Zmiňované přírodní látky jsou těžko omyvatelné, a proto je třeba konstrukčně zabránit samovolnému splavování dešťových vod z balkonů a teras, tj. vybudovat okapový odvodňovací systém, který zamezí např. vzniku skvrn na betonu či obarvení fasády.  

Vyplavování velkého množství tříslovin lze snížit omytím terasových prken čistou vodou a důkladným vykartáčováním před montáží.

 

Změna objemové vlhkosti - exotické dřeviny mění svoji objemovou vlhkost vlivem působení povětrnostních podmínek. Není-li terasový dílec předsušený, může dojít k seschnutí a zmenšení objemu v šířce prkna až o 9 %. Je-li terasa vybudována na jižní straně, kde je v letním období vystavena přímému slunečnímu záření, dochází k rychlému snížení vlhkosti, což může u některých dřevin (např. bangkirai, bilinga či massaranduba) mít za následek vznik výsušných trhlin. Snížení rizika tvorby těchto prasklin lze předejít pravidelným „pokropením“ terasy vodou a zavoskováním čelních okrajů prkna.

 

Otvory od hmyzu - dřevokazný hmyz, který napadne strom krátce po jeho poražení, je příčinou vzniku drobných otvorů u některých dřevin. Tento charakteristický rys je znám především u dřeviny bangkirai.

 

Postupné zešednutí - nebude-li aplikována žádná vhodná povrchová úprava, dojde u dřeviny k postupnému šednutí až k úplnému získání šedého odstínu tzv. šedé patiny.

 

Kontakt

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. čísle: +420 607 827 474 nebo
e-mailové adrese: info@atawa.cz.

Všeobecné pokyny ke zpracování a použití jsou pouze informativní, odpovídají našem současným zkušenostem a nezbavují kupujícího odpovědnosti za prověření vhodnosti pro použití v daných podmínkách. V případě pochybností vyhledejte odborného technického poradce. Jelikož je tento dokument průběžně aktualizován, prověřte vždy platnost verze. Novým vydáním pozbývá staré platnost. Aktuální verze je ke stažení na našich webových stránkách: www.atawa.cz.Atawa – dřevěné terasy - technický_list_A6_doc ze dne: 3. 2. 2011