CZ EN  
ÚvodNovinkyPokládka a renovace dřevěných podlah

Pokládka a renovace dřevěných podlah

Pokládku a renovaci veškerých druhů dřevěných podlah (od parket po velkoformátové masivní, dvouvrstvé nebo třívrstvé podlahové krytiny) zajišťuje zkušený tým profesionálů. U dřevěné podlahy Atawa jsou standardně všechny povrchové úpravy včetně napuštění olejem součástí výrobního procesu. Instalace podlahových prken v místě pokládky je tedy velmi snadná, rychlá, bez prachu a nečistot.

Vhodný způsob pokládky masivní podlahy Atawa

Vždy zvažte vhodnost pokládky – u masivní dřevěné podlahy je doporučené celoplošné lepení. Jiné způsoby pokládky mohou vést k deformaci či poškození podlahových dílců.

Lepení
Celoplošné lepení je nejvhodnější způsob pokládky velkoformátových masivních podlahových palubek. Doporučuje se jednosložkové lepidlo na dřevěné parkety (PCI - PU lepidlo na parkety PAR 364). Nanášení lepidla je jednostranné na připravený podklad zubatou špachtlí při teplotě interiéru a podkladu +15 až +25 °C, vlhkost vzduchu 40 až 65 %. Zatížení povrchu je cca po 24 hod., konečná lepící síla je po asi po 5 dnech.

Podloží
Mezi vhodné podklady patří dřevotřískové desky sedící v peru a drážce, dále potěrové malty a stěrky. Podklad musí být rovný, připravený, čistý, suchý, bez prasklin, pevný a soudržný, musí být zbaven nátěru a jiných nesoudržných částí. Nesmí se drolit. Zbytky starých lepidel, penetrací nebo stěrek, tak jako labilní povrchy je třeba obrousit a následně řádně vysát.

Další zásady při pokládce
Při dosažení dokonalé přilnavosti dřevěných podlahových dílců k podlaze dochází k omezení změny objemu podlahových palubek. Dále je nutné dodržet vzdálenost parket od zdi min. 10 mm. Vložit vymezovací klínky do mezery mezi parketou a zdí bezprostředně po položení.